Üyelik Başvurusu

Türkiye'nin en büyük insan yönetimi ağına dahil olmak için aşağıdaki formu eksiksiz doldurup üyelik başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Üye işlemleri için www.peryonege.com sitesine yönleneceksiniz. Tarayıcınızı İnternet Explorer yada Mıcrosoft Edge olarak ayarlamanız önemle rica olunur.

   
Bireysel Üyelik Başvurusu için lütfen TIKLAYINIZ. Kurumsal Üyelik Başvurusu için lütfen TIKLAYINIZ.

GİZLİLİK  POLİTİKAMIZ

PERYÖN TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. PERYÖN e üye olurken internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, yalnızca üyelik kaydınızın yapılması, üyelik kaydınızın takibi, üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, Derneğimiz hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve bunlara benzer üyeliğinize bağlı diğer amaçlarla kaydedilmiştir ve işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, aynı amaçlarla ve bu amaçlarla sınırlı olarak Derneğimizin iş ortağı olan kuruluşlar ile de paylaşılmakta ve bu verilerin gizliliğini muhafaza konusunda gerekli taahhütler talep edilmektedir.

Kişisel verilerinizi her zaman en güvenli şekilde ve yalnızca işlemin amacına ulaşmak için gerekli olan zaman süresince tutmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla, verilerinizin değiştirilmesini veya kaybını veya yetkisiz erişimlerini mümkün olduğunca önlemek için gerekli fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) 13.maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, KVK Kanunu?nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Derneğimiz Genel Merkezinin Üst Bostancı Mah. Yalı yolu sok. İsmail Ergin İş Merkezi B Blok K:4 Kadıköy adresine şahsen (Kimliğinizi tevsik edici belgelerle birlikte) veya noter kanalıyla iletilmesi gerekli ve yeterlidir.

Üyelik ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Bölgesi Şubesi

Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:1 Egepark Evleri C Blok D:2 35030 Bayraklı / İZMİR

Tel    : (232) 347 65 52

Faks : (232) 348 16 98

peryon.uye@peryonege.org.tr