Üyelik Aidatı

PERYÖN olarak sürekli "SİZ" üyelerimizden destek alarak üretmeye, dernek faaliyetlerimizi sizlerle birlikte hayata geçirmeye odaklanıyoruz.

Bu doğrultuda yaptığımız araştırmalar, düzenlediğimiz kongreler, etkinlikler, verdiğimiz eğitimler, gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk çalışmaları, şirketlere yol göstermek için yaptığımız ödül projemiz ve farklı başlıklardaki faaliyetlerimiz ile sektöre ve sizlere fayda ve katma değer sağlamak için çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz.

Sektörün ve bu sektör içinde yer alan profesyonellerin gelişimi için çalışan PERYÖN'ün en önemli kaynağı ise sizlerin katkıları.

Başladığımız yola inançla ve kararlılıkla devam etmek, belirleyeceğimiz yeni hedeflere birlikte koşmak için, aidat ödemelerinizi Mart ayı sonuna kadar yapmanız gerektiğini lütfen ajandalarınıza not etmeyi unutmayın.

Bir damla katkı, binlerce fayda ve gelişim için, iyi ki varsınız.

  • Mevcut üyeler, yıllık aidatlarını ilgili yılın ilk üç ayında öderler.
  • Yeni üyeler, üyelik başvurusunu takiben giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını ilgili hesaba öderler.
  • Derneğe ilk üyelikte 1 Temmuz'dan sonra başvuranlar giriş ödentisini tam ve üyelik aidatını yarım öderler.
  • Yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenci üyeler ile altmış yaşını geçmiş ve en az 10 yıl dernek üyeliği bulunanlar, belirlenen aidatın yarısını öderler

       Ödeme alternatifleri için tıklayınız.