Üyelik Türleri

1.​ Asil Üyeler

1.1 Bireysel Asil Üyeler 

1.1.a Bulundukları kuruluşta yönetici sıfatıyla çalışanlar veya Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi olanlar, 

1.1.b Her kademede İnsan Kaynakları çalışanları, 

1.1.c Personel ve insan yönetimi ve teknikleri ile ilgili konularda danışmanlık yapanlar, 

1.1.d Yüksek Öğretim Kurumlarında öğretim üyesi olarak görev yapanlar, akademisyenler, insan yönetimi bilimine profesyonel bir şekilde ilgi duyanlar, Bireysel Asil Üye olabilirler. 

1.2 Kurumsal Asil Üyeler 

İnsan kaynakları ve insan yönetimi maddi ve etik değerlerini profesyonel olarak uygulayan veya uygulamayı amaçlayan, bu amaçla işbu Tüzük'te belirtilen amaçların gerçekleşmesini ilke edinen kurumlar, Kurumsal Asil Üye olabilirler.

2. Onursal Üyeler 

En az 30 yıl Türkiye İnsan Yönetim Derneği üyeliği yapmış ve/veya Yurt içinde ve dışında çağdaş, insan yönetimi sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, benimsetilmesine, ülke çapında bilincin geliştirilmesine önayak olmuş ya da Derneğe büyük emeği geçmiş kişiler Onursal Üye olabilirler. Bu niteliklere haiz kişilerden gelen yazılı talepler üzerine Merkez Yönetim Kurulu onayı ile Onursal Üye olurlar. Ayrıca bu üyelik, Merkez Yönetim Kurulu tarafından da teklif edilebilir. Onursal üyeler, Merkez Genel Kurulda oy kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, ödenti ödeme hakları vardır ancak yükümlülükleri yoktur. 

3. Öğrenci Üyeler

Üniversitede okumakta olan, İnsan Yönetimi konusunda yüksek lisans veya sertifika programlarına devam eden 25 yaşını geçmemiş ve henüz işe girmemiş kişiler Öğrenci Üye olabilirler.