Çalışma Grupları

ÇALIŞMA GRUPLARI

PERYÖN olarak sürekli "siz" üyelerimizden destek alarak üretmeye, dernek faaliyetlerimizi sizlerle birlikte hayata geçirmeye odaklanıyoruz. Bu doğrultuda "çalışma gruplarımız" ile derneğin yönetimini sizlerle zenginleştirerek, ortak akıl ile fark yaratan hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu hedefi hayata geçirirken odak alanlarımızı ve bu konulardaki aksiyon planlarımızı oluşturduk ve uygulayacak çalışma gruplarımızı belirledik.    Başladığımız yola inançla, kararlılıkla devam etmek ve belirleyeceğimiz yeni hedeflere birlikte koşmak için gönüllü, vakit ayırabilecek değerli üyelerimizi çalışma gruplarımızda bizlerle beraber görmeyi arzu ediyoruz.

Çalışma Gruplarımız

  1. Tanıtım ve Organizasyon Grubu
  2. Üniversite Grubu
  3. Eğitim Grubu

TANITIM VE ORGANİZASYON GRUBU

Tanıtım ve Organizasyon grubu, PERYÖN'ün yapısını ve kurumsal kimliğini, insan yönetimi hizmetlerini, mesleki uygulamaları, çalışma sistemini, üye ve gönüllülere yüklediği duygusal bağlarla birlikte, geniş kitlelere, onların bütün bunları sahiplenmesini, benimsemesini, istemesini sağlayacak şekilde anlatır. Bu tanıtım, televizyon kanalları, radyolar, gazete, sosyal medya ve dergiler gibi kitle iletişim araçlarıyla birlikte yapılmaktadır. Kullanılan her bir mecranın kendine has özellikleri çerçevesinde tasarım, gösterim ve çeşitli kullanımlarla PERYÖN'ün yapısı ve hizmetleri, onların özellikleri, kurumsal kimliği geniş halk kitlelerine aktarılmaktadır. PERYÖN Organizasyonlarının amacı; mesleki karmaşayı önlemek, güncel konuları belirleyerek alışkanlıkları gözlemlemek, gereksiz olanları elimine etmek, fonksiyonel bir sistem oluşturmak, zamanı yönetmek, düzeni sağlamak ve PERYÖN'ü kendi skalasındaki diğerlerinden bir adım önde, bir adım farklı olduğunu anlatabilmektir.

ÜNİVERSİTE GRUBU

Üniversite grubu, PERYÖN faaliyetlerine akademik bakış açısının kazandırılması, genç nesille bilgi paylaşımının artırılması, kariyer günleri etkinlikleriyle öğrencilerin iş yaşamına atacağı ilk adımlara önderlik etmek amacıyla oluşmuştur. Ortaklaşa gerçekleştirilecek projelerle öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesinin yanı sıra mesleki kazanımlarında katkı sağlayacak olan üniversite grubu, yapılacak çalışmalarda farklı bakış açılarını buluşturacaktır. Eğitim grubuyla işbirliği içerisinde düzenlenecek eğitim ve sempozyumlara üniversite gençliğinin aktif olarak katılımıyla derneğimiz bünyesinde öğrenci potansiyelinin artırılması da grubun hedefleri arasındadır. İnsan kaynakları yönetiminin gelişimiyle ilgili akademik literatürdeki yeniliklerin takip edilmesi ve üyelerle paylaşılması grubun görevleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

 

 

EĞİTİM GRUBU

Eğitim grubu, derneğin yıllık eğitim programlarının oluşturulması için gereken araştırmanın yapılması, ihtiyaca göre eğitim konularının belirlenmesi, düzenlenecek çalışma için başta gönüllü eğitmen desteğinin yanı sıra organizasyonun şekillendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Üniversite öğrencilerine yönelik tavsiye grupları oluşturulması ve "Görüşme Pratiği" çalışmalarının yapılması da eğitim grubunun görev tanımında yeralmaktadır. Üyelerimizin veya üye olmayan kişi, kurum ve kuruluşlardan talep edilen konularda eğitimler düzenlenmesi; insan kaynakları ilgililerinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenip, sertifika programlarıyla sektörün gelişimine katkı sağlanması grubun hedeflerindendir.