Vizyon ve Misyon

"İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak"

DEĞERLERİMİZ

 • Sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olmak
 • Mesleki sorumluluk taşımak
 • Hizmet üretme isteğini taşımak
 • Gelişime açık olmak
 • Güvenilir olmak
 • Tutarlı olmak
 • Eşit ve adil olmak
 • Kimsenin çıkarını gözetmemek
 • Açık ve şeffaf olmak

ODAK ALANLARIMIZ

İnsan Yönetimi Alanında;

 • Dünya ile bütünleşmenin sağlanmasına yardımcı olmak
 • Sektör içinde koordinasyon sağlamak ve sektöre yol gösterici olmak
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri ile sektörde bilgi derinliğini arttırmak
 • Mesleki gelişim ve dayanışmayı attırmak
 • Kamu yararına kanun ve politikaların oluşmasına katkıda bulunmak
 • Eğitim, istihdam ve gelişim gibi toplumsal konulara doğru politikalar ve çözüm önerileri geliştirmek, kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak