Duyuru / Haber

GENEL KURUL DUYURUSU
 
 
Derneğimizin 12 Sayılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Mart 2019 tarihinde Cumartesi günü saat 14’de Peryön Ege Şubesi 283/9 Sokak No:1 Egepark Evleri C Blok D:2 adresindeki Doğan İnceman Eğitim salonunda yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2.(ikinci) toplantının; 16 Mart 2019 tarihinde Cumartesi günü saat 14’de BEST WESTERN Konak Otel isimli Mithatpaşa Caddesi No:128 Konak İZMİR adresi “B” Katında  yapılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul gündemi aşağıdaki gibidir.
 
Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere ve ibrası,
Denetim kurulu raporunun okunması, müzakere ve ibra edilmesi,
Tahmini bütçenin görüşülmesi, tartışılması ve onaylanması,
Yeni yönetim, denetim, etik kurulları asıl ve yedek üyelerin seçilmesi,
Genel kurulla ilgili alınan tüm kararları imzalamak üzere divan başkanlığına yetki verilmesi,
Dilek ve önerilerin görüşülmesi,
Kapanış.
Not:
 
Tüzüğümüzün 29. Maddesinde belirtildiği gibi ; Her üyenin Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Merkez Genel Kurulda oy kullanma hakkı vardır. Şubeye bağlı üyeler bu haklarını Şube Genel Kurullarında kullanır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Kurumun üye olması halinde, Kurum tarafından bildirilen yalnızca 1 temsilci üye oy kullanır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. 10 yıl boyunca aidatını ödemiş (bu süre zarfı içinde aidatını ödemeden üyeliği pasife düştüğü yıl ve/veya yıllar var ise bu süreye dâhil değildir)
 
 
 
Tüzükte yer alan; 2019 yılı aidatları mart ayı sonuna kadar toplanmalıdır maddesi gereğince; şube genel kurulları mart ayı içerisinde gerçekleşeceğinden 2018 yılsonu itibariyle aidat bakiyesi bulunmayan üyeler ve 2019 yılında genel kurul tarihine/saatine kadar üye olan ve giriş ödentisi ve aidat ödemesini gerçekleştiren (üyeliği kabul edilen) üyeler genel kurulda oy kullanabilirler. 2019 yılı aidat bakiyesi bekleyen mevcut üyelerin tüzük gereği mart ayı sonuna kadar ödeme süreleri olduğundan, eski ve 2018 yılı aidat bakiyesi bulunmaması genel kurul tarihinizde oy kullanması için yeterlidir. 2019 yılı Mart ayında gerçekleşecek olan genel kurulumuz öncesi aidat bakiyelerinizi ödemenizi rica ederiz.
 
 
PERYÖN TÜZÜĞÜ
 
 
Saygılarımızla,
 
PerYön Ege Şubesi