15. EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ

PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ

15. EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ

PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Șubesi tarafından, bu yıl 15. düzenlenen İnsan Yönetimi Zirvesi; üyelerinin ve zirve katılımcılarının oylaması ile belirlenen  “DEĞERLER VE DENGE” ana teması kapsamında 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde DEÜ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ’nde gerçekleștirilecektir. Değerlerimiz, Sürdürülebilirlik ve İK nın İki yüzü başta olmak üzere birbirinden farklı konular her yıl olduğu gibi alanında uzman ve fikir önderi konuşmacılar tarafından katılımcılar ile paylaşılacaktır.  

2017 yılında 500’ü geçen katılımcı sayısı, 4’ü panel 16 oturumda Türkiye ve dünyanın sayılı șirketlerinden İnsan Kaynakları uygulayıcıları, üst düzey yöneticileri ve çalıșma dünyasından 30’un üzerinde konușmacı, önceki yıllarda Prof Dr. İlber ORTAYLI, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Ufuk TARHAN, Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR, Sunay AKIN, Nasuh MAHRUKİ, Ertuğrul ÖZKÖK, Fatih PORTAKAL gibi fark yaratan  konuşmacılar ile İnsan Kaynakları alanında ortaya koyduğumuz artı değer bu yıl da devam edecektir. 

Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve etki yaratan büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak; sürdürebilirlik ilkemiz ile firma uygulamalarını, sürdürülebilirlik hikayelerini dinlemeyi, Türkiye ve dünya değerleri ile nasıl bir araya getirebildiğini örnekler ile katılımcılar ile paylaşmak istiyoruz. Bu konuda da en büyük denge unsurunun İnsan Yönetimi ve İnsan Kaynakları uygulamaları ile bu dengenin nasıl ortaya koyulduğunu iki gün boyunca inceleyeceğiz.

15. İnsan Yönetimi Zirvesi; her yıl olduğu gibi bu yıl da; farklı konular, farklı bakıș açılarının yer aldığı,  teori ile pratiğin birleștiği, bilgi ve deneyimin paylașıldığı, yenilenen uygulamalar ve örneklerin paylaşıldığı programı ve yeni fikirlerin üretilmesine, tartıșılmasına, öğrenilmesine olanak tanıyan bir platform olma özelliği ile insan  kaynakları alanında liderliğini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Ege Bölgesi’nin alanındaki en büyük organizasyonu olan Ege İnsan Yönetimi Zirvesi; her yıl şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, üst düzey insan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları müdürleri, insan kaynakları uzmanları, tüm departman yöneticileri, insan kaynakları uygulamalarındaki iș ortakları, üst düzey eğitim yöneticileri, eğitim müdürleri, akademisyenler, danıșmanlar, öğrenciler bașta olmak üzere insan yönetimi profesyonellerini uzman konușmacılar ve sektörün önde gelen firmaları ile bir araya getirmektedir.

Bu yıl 15. gerçekleștirilecek olan Ege İnsan Yönetimi Zirvesi, paneller, tartıșmalar, özel konu bașlıkları ve konușmacıları ile sunduğu zengin içeriğin yanı sıra sergi alanı, sponsorluk olanaklarıyla da katılımcı ve destekleyen firmaların hedef kitlesi ile bire bir iletișim kurma imkanı sunmaktadır. 

500 katılımcı ile ‘DEĞERLER ve DENGE’ ana teması çerçevesinde gerçekleştirmeyi planladığımız program çerçevesinde 18 - 19 EKİM 2018 tarihlerinde sizlerle ișbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız.

Serdar KALAYCIOĞLU

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Șubesi Bașkanı