İK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİLİ GERİ BİLDİRİM BECERİLERİ

EĞİTİM İÇERİĞİ :

Kimler katılmalı

İnsan Kaynakları ve Yetenek yönetimi süreçlerinde çalışan, işe alım, eğitim ve geliştirme, yetenek yönetimi uzmanları, İnsan Kaynakları yöneticileri ve insan yönetiminden sorumlu olan operasyon yöneticileri.

Eğitimin amacı

İş dünyasının önemli bir parçası haline gelen “Geribildirim” konusunda başarılı bir şekilde geribildirim almayı ve vermeyi hedefleyerek ilgili tüm tekniklerin aktarılması ve süreci doğru yönetecek becerilerin kazandırılması.

Eğitimin İçeriği

• İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde sık karşılaşılan zorluklar
• Türkiye'de geribildirim alma-vermedeki zorluklar
• Performans kriterleri ve Başarı profillerinin geribildirimdeki önemi
• Geri-ileri bildirim kavramları
• Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ger-ileri bildirim teknikleri
• İşe alım, terfi ve atama süreçlerinde geri-ileri bildirim teknikleri
• Gelişim süreçlerinde geri-ileri bildirim teknikleri
• Disiplin süreçlerinde geri-ileri bildirim teknikleri

 

SANEM ÇELİKEL ÖZGEÇMİŞİ :

1975 İstanbul doğumlu. Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde tamamladı. Meslek hayatın 2000 yılında Roche İlaç’ta Satış Temsilcisi olarak başladı. 2005 yılında İnsan Kaynakları Departmanı’nda Eğitim Uzmanı olarak terfi etti. 2010 yılında İnsan Kaynakları Departmanı’nda Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Müdürü olarak 3 kişilik ekibin ve kurumun eğitim bütçesinin yönetiminden sorumlu olarak çalışmaya devam etti. Eğitim Bölümünün yönetiminden sorumlu olduğu dönemde, gerek satış gerekse merkez çalışanlarının tüm kişisel ve teknik gelişimlerini takip etmek, eğitimleri vermek, yetenek yönetimi sürecini yönetmek, performans yönetiminin takibini yapmak sorumlulukları arasındaydı. Temel Satış Teknikleri, Stratejik Tanıtım Teknikleri, Müzakere Teknikleri, Takım Olmak, Sunum Becerileri, Durumsal Liderlik gibi eğitimlerin eğitici sertifikalarını tamamlayarak kurum içinde verilmesini sağladı. Saha ekibinin gelişimlerine yönelik çalıştaylar ve vaka bazlı simülasyonlar tasarladı. Bu süreçte kurum içi Koçluk sistemini kurarak ICF sertifikalı kurum içi koç olarak çalıştı.

2014 yılından beri, Proje bazlı Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu süreçte yetkinlik modellerini ve başarı profillerini oluşturmak, iş analizlerini tamamlamak, davranış ve yetkinlik bazlı Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamalarını gerçekleştirmek, simülasyon tasarımlarını yapmak, yetkinlik bazlı mülakatları gerçekleştirmek ve bu amaçla kurumların İnsan Kaynakları çalışanlarını eğitimlerle desteklemek konularından sorumlu olarak çalışmaktadır. Verdiği eğitimler; Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri, Temel Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri Eğitimi, Etkili Geri Bildirim Verme Eğitimleri ve Değerlendirici Becerileri Eğitimleridir.

Bildiği yabancı diller: İngilizce ve İtalyanca